Informatie voor de media

ESG, Informatie voor de media

High five voor EPP! Poolse verhuurder vierde zijn verjaardag door lokale gemeenschappen te steunen

02/02/2022

EPP (JSE: EPP), de grootste retailverhuurder van Polen, vierde in 2021 zijn vijfde verjaardag. Het bedrijf markeerde deze trotse mijlpaal door zijn betrokkenheid bij ESG te benadrukken en in het bijzonder zijn sociale verantwoordelijkheid. Het doel was om eind vorig jaar 120 initiatieven te ontplooien ten gunste van lokale gemeenschappen, gezamenlijk uitgevoerd door 24 teams die zijn activa vertegenwoordigen. Elke groep wilde vijf goede daden verrichten, één voor elk jaar dat EPP actief was. De teams bereikten hun doelen met een positieve impact van 120 levensveranderende gemeenschapsacties gedurende het jaar.
Het initiatief, genaamd “5 goede daden voor de 5e verjaardag van EPP”, sloot aan bij de vier strategische pijlers van EPP: onderwijs, ecologie, gezondheid en kwesties die relevant zijn voor lokale gemeenschappen en hun leden. De acties speelden ook in op uitdagingen waar de wereld vandaag de dag voor staat, zoals de noodzaak om de luchtkwaliteit te verbeteren, de biodiversiteit te vergroten en steden groener te maken, of voedselverspilling te voorkomen en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen door de circulaire economie te populariseren.

Onze teams hebben indruk op ons gemaakt met hun inzet, creatieve ideeën en het oprechte begrip dat ze hebben voor hun gemeenschap. Luisteren naar maatschappelijke behoeften en dicht bij de realiteit in onze werkomgevingen blijven, dat is de toekomst van een verantwoorde benadering van duurzame ontwikkeling door de detailhandel,” aldus Tomasz Trzósło, CEO van EPP.

De impact van maatschappelijke verantwoordelijkheid was breed en divers, omdat de initiatieven betrekking hadden op verschillende gebieden. Uiteindelijk was 48% van de activiteiten gericht op het voorzien in de specifieke behoeften van lokale gemeenschappen. Deze omvatten het doneren van voedsel en goederen aan mensen in nood en het steunen van dierenasielen, weeshuizen, ziekenhuizen en andere instellingen die zich richten op het helpen van anderen. 24% van de acties, zoals het planten van bomen, het aanleggen van bloemenweiden en het schoonmaken van buurten, toonden de grote zorg van EVP voor de natuur en de toekomst van onze planeet. 15% van de acties was gericht op het aanmoedigen van preventieve gezondheidszorg en het verbeteren van de fysieke conditie door sport. Hieronder waren activiteiten zoals sponsorlopen, het promoten van bloed- en beenmergdonaties, geldinzamelingsacties voor zieke kinderen en campagnes om mensen bewust te maken van kanker. En onderwijs, het aanmoedigen van lezen, het delen van kennis en bewustmaking kwamen op de volgende plaats, met 12% van de uitgevoerde acties. Dit omvatte bookcrossing (het creëren van plekken op openbare plaatsen zoals winkelcentra en parken, waar mensen de boeken die ze gelezen hebben kunnen deponeren, zodat anderen ze kunnen verzamelen en er gratis van kunnen genieten), tentoonstellingen, workshops en wedstrijden.

Alle groepen voerden met opmerkelijke vastberadenheid nuttige activiteiten uit. En het was een zeer inspirerende taak voor hen. Hoewel verschillende teams vergelijkbare initiatieven uitvoerden, leverde het project ook mooie voorbeelden van creatieve ideeën die uniek waren of anderen inspireerden om te volgen. Perfecte voorbeelden van beide zijn de lancering door winkelcentrum Galeria Solna van een “Pink Box” – een kast waar vrouwen gratis maandverbandproducten kunnen vinden – om te helpen menstruatiearmoede te verminderen, en het planten van bloemenweiden, zoals Galeria Olimpia in Bełchatów en King Cross Marcelin deden, die een oplossing introduceerden die helpt zuurstof te produceren, smog te verminderen en een biodiversiteitsvriendelijkere omgeving te creëren.

Wat bij alle activiteiten het meest opviel was de enorme betrokkenheid van de mensen van EPP, die hun tijd, middelen en persoonlijke inspanningen in het programma investeerden om goed te doen.

Deze acties werden vaak gekenmerkt door een ongelooflijke creativiteit, vooral op het gebied van de zero-waste filosofie. Met hun onconventionele aanpak gaven de teams van EPP veel overbodige en ongebruikte items een tweede leven. Ze lanceerden een plantenadoptiepunt, een initiatief om meubels te recyclen, een programma om gerenoveerde fietsen te doneren aan mensen in nood en ze vonden zelfs een manier om oude krijtjes te hergebruiken. De teams van EPP namen ook deel aan het inzamelen van goederen en het inzamelen van geld voor ouderen, kinderen, families in nood en dierenasiels. Ze namen actief deel aan deze projecten door geschenken persoonlijk af te leveren. Een gezamenlijke inspanning van de teams van winkelcentrum Galeria Młociny en het hoofdkantoor van EPP in Warschau om een tehuis voor mensen met een handicap te renoveren is slechts één voorbeeld van de persoonlijke betrokkenheid van het personeel. Als onderdeel van het jubileuminitiatief steunde EPP 32 verpleeg- en weeshuizen en 16 dierenasielen met giften, fondsen of vrijwilligerswerk. Het bouwde ook twee voederhuisjes voor wilde dieren en maakte insectenhuisjes en nestkastjes voor vogels in de bloemenweiden die het creëerde. Om beter te begrijpen waarom de werknemers van EPP zo gemotiveerd waren voor het initiatief ter ere van de vijfde verjaardag, bleek uit interviews met teamleiders één duidelijk antwoord: “om anderen te zien glimlachen”. Uiteindelijk heeft de populariteit van deze initiatieven EPP aangemoedigd om de impact van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in 2022 te vergroten en een vrijwilligersprogramma voor zijn personeel te lanceren.

Als een op mensen gericht bedrijf, dat gevoelig is voor de behoeften van mensen, proberen we te luisteren en te begrijpen wat voor hen relevant is. En als onderdeel van de omgeving waarin we actief zijn, willen we actief deelnemen aan het leven ervan. Dat heeft ons er echt toe aangezet om het initiatief ‘5 goede daden voor de 5e verjaardag van EPP’ te lanceren, wat de meest complexe en verreikende maatschappelijke verantwoordelijkheidscampagne van het bedrijf tot nu toe is. Het is de maatstaf geworden voor dergelijke activiteiten in de toekomst,” zegt Tomasz Trzósło. “Onze versterkte focus op lokale gemeenschappen in 2021 bracht ons dichter bij onze buren en hun behoeften en leerde ons hoe we een positieve rol kunnen spelen in het opbouwen van sterkere gemeenschappen en welvarende plaatsen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is nu een pijler van onze duurzame bedrijfsvoering en ontwikkeling, met strategische doelen en bedrijfsrollen. Gebruikmakend van de basis van alles wat we hebben geleerd en de relaties die we hebben opgebouwd, heeft EPP zich het ambitieuze doel gesteld om onze positieve sociale effecten te vergroten in lijn met onze ESG-strategie, die we dit voorjaar samen met ons eerste ESG-verslagzullen publiceren“.

Terug