ESG

Wij zijn ervan overtuigd dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor de milieu-, sociale en bestuurskwesties die wij beïnvloeden. Daarom hebben wij in 2021 een ESG-beleid ingevoerd dat integraal deel uitmaakt van onze bedrijfsstrategie en het kader en de doelstellingen voor onze investeringsbeslissingen en activiteiten vastlegt. Het stelt ons in staat onze invloed op het milieu uitgebreid te beoordelen en de impact die wij hebben op de planeet en de mensen te beheren.

Pieter Prinsloo

Chairman of the Board EPP N.V.

GEÏMPLEMENTEERDE ESG-AANPAK IS ONS ANTWOORD OP:

  • Uitdagingen van de moderne wereld zoals: opwarming van de aarde, milieuvervuiling, watertekorten, achteruitgang van de biodiversiteit, afvalbeheer, beschavingsziekten en gezondheidscrisissen, ongelijkheid en vele andere
  • Verwachtingen van onze aandeelhouders, die verantwoordelijkheid en transparantie eisen van hun zakenpartners
  • Eisen van de markt voor duurzame financiering

VIER PIJLERS VAN ONZE ESG-STRATEGIE VERKENNEN

Vertrouwen door transparantie

Interacties met verschillende belanghebbenden vereisen dat wij transparante regels opstellen voor het beheer van zakelijke relaties.

Daarom communiceren wij op transparante wijze over zaken die voor ons belangrijk zijn om vertrouwen op te bouwen in de relatie met onze belanghebbenden.

Mindful

management

Goed ondernemingsbestuur waarbij niet-financiële aspecten in de bedrijfsstrategie en de besluitvorming worden geïntegreerd, is een essentieel onderdeel van onze ESG-aanpak.

Wij ontwikkelen een toekomstgerichte en veerkrachtige organisatie om op duurzame wijze waarde te creëren.

Ruimte voor iedereen

De kantoren en winkelcentra die wij beheren zijn open en toegankelijk voor iedereen. Inclusie door toegang tot door EPP beheerde ruimten stelt al onze bezoekers, huurders en gemeenschappen in staat tot sociale interactie. Tegelijkertijd richten wij ons op het creëren van een werkomgeving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, persoonlijke ontwikkeling wordt ondersteund en werknemers worden aangemoedigd hun mening te uiten.

Wij bevorderen een houding van inclusiviteit om een ruimte te creëren die toegankelijk is voor mensen met uiteenlopende behoeften, waar iedereen zich op zijn gemak kan voelen.

Aardburger

De dynamische klimaatverandering en een toenemend aantal initiatieven en voorschriften om deze te beperken, zetten bedrijven ertoe aan aandacht te besteden aan de gevolgen die zij voor het milieu hebben. Tegelijkertijd verwachten klanten, huurders en zakenpartners dat gebouwen nog milieuvriendelijker zijn. Er is ook een groeiende belangstelling voor investeringen in vastgoed dat het milieu niet vervuilt.

Dit alles zorgt ervoor dat wij onze impact op het milieu verminderen door de koolstofvoetafdruk en het gebruik van hulpbronnen te verminderen om in harmonie met de natuur te werken.

We presenteren het ESG-rapport voor het boekjaar 2023

 

We nodigen je uit om het Rapport over klimaatrisico’s voor het jaar geëindigd op

31 augustus 2023 te lezen