Internships and apprenticeships

  Apply

  Name*

  Surname*

  E-mail*

  Phone*

  CV file(pdf,doc,docx)*

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EPP z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnie prowadzonych i przyszłych rekrutacji 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  6. skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

  Thank you for your interest. We are not currently recruiting, please visit our website to be updated.